15 წელი ერთად! Together - 15 Years!

გილოცავთ იუბილეს! Happy Anniversary!

We have a dream!
And now we have a chance to realise it! 
We collecting fund for buying Office for stable actions for the future generations! 
-----------------------------------------------*********
Please donate:
GEL account: GE08TB7127036080100002
Dollar account: GE96TB0327036180100001
Euro account: GE96TB0327036180100001 

17 ნოემბერი - წევრთა რემანდატიზაცია;

23 ნოემბერი- 15 წლის იუბილე/საპატიო 2 პირის არჩევა;

28 ნოემბერი - გამგეობისა და ახალი გენერალური მდივნის არჩევნები;

8 დეკემბერი - ახალი გენერალური მდივნის ინაუგურაცია.

© 2019 RICDOG. Nikoloz Osepaishvili & Lui Katsadze.

Research-Intellectual Club "Dialogue of Generations" Be Active Always and Everywhere!

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Vkontakte