სამართალდამცავი

პროექტის მიზანი: ახალგაზრდების სამართლებლივი ცნობიერების ამაღლება და სამართალდამცავებსა და ახალგაზრდებს შორის პოზიტიური ურთიერთობის/ნდობის ფორმირება ინოვაციური მეთოდის გამოყენებით.

 

პროექტის ამოცანები:

  • პროექტის მონაწილეებთან გასაუბრება პროგრამის სპეციფიურობის გათვალსწინებით მათი ინდივიდუალური დამოკიდებულების გამოსავლენად;

  • არაფორმალური აქტივობით მეტი მოსწავლე-ახალგაზრდის ჩართვა დანაშაულის პრევენციის საკითხების გააზრებაში და მათი  სამართალდამცავებთან  დაახლოება, მეგობრული ურთიერთობის ჩამოყალიბება;  

  • თამაშისთვის განკუთვნილი პორტალის შექმნა და კონტენტის შემუშავება;

  • 10 მდე სხვადასხვა ქეისის განხილვა სამართლებრივი, კიბერბულინგისა და ნაადრევი დანაშაულის პრევენციის მიმართ უნარ-ჩვევების გამომუშავების თაობაზე;

  • სამართალდამცავების ჩართულობით პროექტის ფაზების შემაჯამებელი კონფერენციების განხორციელება;

პროექტის ამსახველი შემაჯამებელი ვიდეოს გაკეთება.

© 2019 RICDOG. Nikoloz Osepaishvili & Lui Katsadze.

Research-Intellectual Club "Dialogue of Generations" Be Active Always and Everywhere!

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • Vkontakte